Toiminta

Metsästysseurassa harrastetaan monenlaista metsästystä niin porukassa kuin itsenäisestikin. Hirviporukkaan otetaan kaikki seuran jäsenet, hirvikoe täytyy olla suoritettuna ja voimassa. Hirviporukkaan täytyy ilmoittautua ennen hirvikokousta, jonka ajankohta päätetään kesäkokouksessa. Kauriin metsästys tapahtuu seurassa porukkajahtina ja kyttäysmetsästyksenäkin. Jos kyttäysmetsästyksessä käytetään kivääriä tai jousta, on oltava ampumakoe voimassa. Porukkajahti ilmoitetaan siihen tarkoitetussa Whatsapp-ryhmässä, ilmoitetaan milloin mennään ja mihin kokoonnutaan. Whatsapp-ryhmään pääsee kaikki seuran jäsenet, ilmoita halukkuutesi puheenjohtajalle, sihteerille tai johtokunnan jäsenelle niin he lisäävät sinut ryhmään. Kauriin kyttäysjahdin saaliista ilmoitus Whatsapp-ryhmään ja lisäksi ampuja merkkaa Omariistaan. Samoin porukkajahdista ilmoitukset.

Kiintiöt

Kuluvan kauden kiintiöt ovat seuraavat:

  • 1 metso
  • 2 teertä
  • 2 fasaania
  • 12 kaurista, siten että kyttäysjahtiin 6 ja porukkajahtiin 6. Lisäksi 1 kauris/jäsen kyttäyksessä.
  • Kevään pukkijahdissa voidaan ampua enintään 2 kaurista
  • Peltopyy on rauhoitettu

Seuran rauhoitusalueina ovat kyläaukea sekä Höykkijärvi ja sen ympäristö 150m rannasta.

Vierailijat

Seuran alueelle on myös muiden kuin jäsenten mahdollista metsästää. Suosituin vaihtoehto on ollut päiväkortti, jonka hinta on 10€/päivä. Päiväkortin ostajalla täytyy olla ¨isäntänä¨ seuran varsinainen jäsen ja vieras metsästää isännän kiintiöistä. Päiväkortti maksetaan seuran tilille ja viestikenttään kirjoitetaan Päiväkortti ja päivämäärä jolloin metsästää sekä metsästäjän nimi. Kausikortteja myydään hintaan 150€/kausi jolloin on käytössä omat kiintiöt. Lisäksi kausikortteja myydään pienpetojahtiin hintaan 40€/kausi. Kausi alkaa hirvenmetsästyksen päätyttyä tai viimeistään 1.12. Samoin nämä kausikortit maksetaan tilille ja viestikenttään kausikortti ja metsästäjän nimi.